Keres�s

Rovatok
 
Versenyek
 
Verseny kiírások
 
Nyilvántartások
 
Western
 
Vezetőség
 
Nevezési lapok
 
Archívum
 
 
Közgyűlés 2009.11.20. jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

 

amely készült a

Magyar Lovasszövetség Western Szakágának

2009. november 20. napján 17 órakor megtartott

2009. évi záró Közgyűléséről

 

 

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerinti sportegyesületi tagok és a Szakbizottság tagjai

 

Levezető elnök: Dörnyei József

Jegyzőkönyv vezető: Jeszenszky-Sebők Judit

Jegyzőkönyv hitelesítők: Goór Mária, Danis István

 

A közgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja

 

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes

 

  1. napirendi pont: 2009. évi versenyévad általános értékelése

 

Általános értékelés

Beszámol: Dörnyei József

2009. évben, 21 felnőtt versenyző, 15 ifjúsági versenyző regisztrált a Lovasszövetségnél. 34 versenyló került bejegyzésre.

4 „A” kategóriás és 4 „C” kategóriás verseny került megrendezésre

Célunk idén is a színvonalas versenyzés volt. Ez nagy vonalakban teljesült, bár volt kivétel, ezt tudjuk.

Külön öröm, hogy a két szakág, vagyis a reining és a western szakág közeledett egymáshoz, közös versenyek kerültek megrendezésre és közös versenyzők is jó eredménnyel szerepeltek a szezonban. Jövő évben folytatni kell ezt a vonalat.

Általános véleményem, hogy jó versenyévadot zártunk.

 

  1. napirendi pont: 2009. évi versenyévad pénzügyi, gazdasági értékelése

 

Pénzügyi, gazdasági beszámoló

Beszámol: Pető Zoltán

2009. éveben a szakág a  versenyzői licenszekből, a sportlóbejelentésből és a rajtengedély-vizsgákból befolyt pénzekkel gazdálkodhatott. (RV-ból 2.000 Ft-al számolhatunk)

 

Bevételek:

Versenyzői regisztrációk:

21 felnőtt versenyző licensze:           252.000 Ft

15 ifjúsági versenyző licensze:        52.500 Ft

34 sportlóbejelentés:                        221.000 Ft

Pályázat a Nemzeti Civil Alaptól: 300.000 Ft

Összes bevétel 2009. évben:            825.500 Ft

Ehhez az összeghez a rajtengedély-vizsgákból befolyt összegből személyenként 2.000 Ft még bevételként könyvelhető el.

 

Kiadások:

A szakág 11 kupasorozatos versenyzőnek ajánlotta fel, hogy a Lovasszövetségnél finanszírozzák a regisztrációjukat. Ezt 6 versenyző fogadta el.

6 regisztráció:                                137.000 Ft

Bajnoki övcsatok:              200.000 Ft

Bajnoki kupák:                              195.000 Ft

Versenyszabályzat nyomtatásban: 85.000 Ft

2008. évi Derbyre költött összeg: 120.000 Ft

Záró egyenleg 2009: 88.500 Ft (+RV-k 2.000 Ft)

 

Változások az MLSZ-nél:

-         vezérkari tagcsere történt, elnök: Lázár Vilmos

-         új bizottságok:

1. „Véleményezők” A vezetőség ennek a bizottságnak a tagjaitól kikéri véleményüket vitás ügyekben, döntés-elősegítés céljából

  1. Ifjúsági lovasok toborzó bizottsága
  2. Gazdasági-ellenőrző bizottság (alakulófélben): az MLSZ és szakági pénzügyi, gazdasági, költségvetési ellenőrzés

A FEI felé való tartozások felhalmozódtak, ezt az összes szakágnak viselnie kell jövőre. A reining szakág a tartozásait rendezte.

-         2010. évi regisztráció határideje: március 15. Határidő utáni regisztráció büntetést von maga után: dupla költség

-         A Lovasszövetség fellép az un. „fekete-versenyek” ellen. A nem bejelentett, jogtalanul rendezett versenyek, minden olyan verseny, ami nem szerepel az előre egyeztetett versenynaptárban fekete versenynek minősül. A szakágaknak egy ellenőrző csoportot kell létre hozniuk. A csoport tagjainak kötelességük ezeken megjelenni. A fekete versenyeken szereplő bírókat, versenyzőket trénereket a Lovasszövetség eltiltással bünteti.

-         Pénzbevételi lehetőségeink: A szakbizottságnak ezt külön meg kell tárgyalni. A szakágaknak elkülönített bankszámlája van. Licenszek, sportlóbejelentés, RV-k, pályázatok, szponzorok keresése jelentheti a bevételi forrásokat.

(Dörnyei József: szonzorpénzből tudtuk finanszírozni a startszámok készítését, mely 11.000 Ft-ba került)

-         Kevesebben regisztráltak az idén, mint 2008-ban. 4 ifjúsági, 7 felnőtt versenyzővel vagyunk kevesebben, 11 sportlóval lett kevesebb regisztrálva.

Szalontai Zoltán: Létszámunk csökken, egyre kevesebben vagyunk. Fogyunk. 2010-ben koncentrálnunk kell a tagszám növelésére. Az utánpótlás nagyon fontos. Nem hiszem, hogy a tagcsökkenésnek csak anyagi okai vannak. Nagyon sok az ilyen-olyan verseny. Képtelenség mindenhova eljutni, nehéz a színvonalas versenyzés.

 

Ezután az elnök a beszámolók elfogadását kéri a taggyűléstől.

 

A Taggyűlés Dörnyei József és Pető Zoltán beszámolóját elfogadja.

 

3. napirendi pont: elnöki lemondás, új szakági elnök választása

 

Dörnyei József a szakbizottsági ülésen már jelezte, hogy benyújtja lemondását. Indoklásul előadja, hogy úgy érzi, vállalásának nem tudott eleget tenni, nem tudja tovább betölteni az elnöki posztot.

A szakág javaslatot tett az új elnök személyére

Jelöltek:

-         Szalontai Zoltán

-         Horváth Sára

-         Pető Zoltán

A taggyűlés több elnökjelöltet nem nevez meg.

 

Az elnök elfogadásra javasolja lemondását.

A taggyűlés Dörnyei József szakági elnök lemondását elfogadja.

 

Jelöltek meghallgatása:

Szalontai Zoltán: köszönöm a jelölést, én magam Pető Zoltánt javaslom az elnöki posztra és mindenkitől azt kérem, őt válasszák meg. Én nem szívesen vállalnám a szakág vezetését, ezért visszalépek a jelöléstől.

Horváth Sára igazoltan távol, elnöki jelöléséről lemond.

Pető Zoltán: elnökségem esetén feladatomul tűzöm ki létszámunk emelésére irányuló intézkedéseket, az utánpótlásról való gondoskodást, a két szakág közötti további és nagyobb együttműködést. Legyen lehetőségünk reining versenyek kiírására az OB-n.

-         anyagi lehetőségeink felkutatása, lehetne könnyíteni a pénzügyi dolgainkon, szerződések, pályázatok, szponzorok felkutatása, előadások, kurzusok tartása (ne a versenyzők anyagi lehetősége döntsön az eredményről)

-         versenyszervezés – tervezés – tudatos irányítás – előnevezés – pénzbeni büntetés bevezetése: előnevezés nélküli nevezés másfélszeres nevezési díj

-         több elnökségi ülés

-         súlyos gond, hogy elmennek a versenyzők, nincs propagálás, nincs média-megjelenés, népszerűsítés, ezen változtatni kell

-         FEI Világkupa – lehetőség a western számára és nem tudunk róla semmit.

Dörnyei József: A FEI-n való szereplésünk megszervezésével Horváth Sára lett megbízva. Rajta kívülálló okok miatt nem tud megjelenni, nem tud beszámolni. De tudomásom szerint jó úton halad a szervezés, Horváth Sára pótolni fogja a beszámolóját. A FEI szervezői show-jellegű műsort kértek, kevesebb versenyelemmel, több látványossággal.

Kurcsics István: Szerencsés lenne a két szakágnak összeolvadnia. AZ MLSZ nem látja értelmét a két külön szakágnak. Ez a dolog valószínűleg nem működne. Figyelembe kell venni, hogy a reiningre alkalmas pálya pl. csak egy dolog. De bírókat kell felkérni, díjazni, tenyésztői versenyek vannak, más a versenyiroda működése, finanszírozása. A reining több pénzbe kerül. Az összeolvadás többletköltséggel járna. Én lemondtam a reining szakágbeli szerepemről. Nem akarok versenyt sem rendezni. Ha ezen az úton folytatjuk tovább, nem lesz hiteles vezető. Az átjárhatóság szűkül. Szavahihető, elnök, vezető kell, hogy a vezetőség vegye komolyan. Független, elfogulatlan, nem érdekelt ranchtulajdonos.

KEK ügyben innentől Lázár Vilmoshoz lehet fordulni, a FEI gálán kihirdetésre kell, hogy kerüljön a KEK győzelmünk. A vezetőnk a reining szakággal szemben is fellépne, szükséges lenne pl. a tenyésztői egyesületek gatyába rázása.

Én soha többet nem rendezek nektek semmit, kész, lemondtam, nem csinálom.

 

--- 5 perc szünet ---

 

Szalontai Zoltán: Én mondtam, hogy ne legyen együtt a közgyűlés az ünnepléssel (bajnokavató), Nincs idő, sok a feladat, sok a megbeszélnivaló. Nem vállalom a feladatot, vitatkozunk, táborok alakulnak, klikkesedünk. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Vita alakult ki Kurcsics István és Pető Zoltán között. A FEI Világkupával kapcsolatban Kurcsics Istvánt keresték meg, őt kérték meg a szervezésre, már először is, de ennek véget kell vetni. Van western szakág, őket keressék meg, szervezzék ők, mutassák meg ők magukat.

Ha egyszer a szakág vezetősége kimondott valamit, akkor az legyen úgy, azt igenis vegyék komolyan.

Tessék komolyan venni a szakbizottságot. Ott van pl. a Dunakeszi verseny. A versenyigazgató. Kimondott valamit és mi lett. Pedig ennek úgy kell működnie, mint egy hivatalnak. Szabályok vannak. Egy csapat vagyunk. A magyarországi western több szakágból áll, ez összetett dolgo. A vezetőség ne privilégiumot élvezzen, hanem szolgálja a csapatot. Igaz, hogy a KEK-en nem adatott meg a magyar siker elismerésének átadása, de én is az ellen vagyok, hogy a KEK-en aduk át ezt az elismerést.

Média, internet, sehol sem vagyunk.

Én külsősként segítek, elnöknek válasszuk meg Pető Zoltánt. Szavazzunk neki bizalmat, nézzük meg mit csinál.

Dörnyei József: Megkérdezi a taggyűlést, hogy nyílt vagy titkos szavazással történjen-e a szavazás.

A taggyűlés titkos szavazással kíván dönteni.

Szavazásra bocsátott kérdések:

-         Pető Zoltán legyen-e a Western szakág új elnöke

-         Szalontai Zoltánt felvegye-e a western szakág új szakbizottsági tagként

 

Szavazatszámlálás

 

-         9 igen és 1 nem szavazattal a Western szakág új elnöke Pető Zoltán

-         9 igen és 1 nem szavazattal a Western szakág új szakbizottsági tagja Szalontai Zoltán.

 

Az új elnök megköszöni a bizalmat és kezdeményezi a mielőbbi szakbizottsági ülés összehívását.

 

Jegyzőkönyv lezárva 19 óra 30 perckor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEREK
weboldalkďż˝szďż˝tďż˝s, webdesign, weblapkďż˝szďż˝tďż˝s © 2008 Magyar Lovas szďż˝vetsďż˝g www.lovasszovetseg.hu