Keres�s

Rovatok
 
Versenyek
 
Verseny kiírások
 
Nyilvántartások
 
Western
 
Vezetőség
 
Nevezési lapok
 
Archívum
 
 
C/ Regisztrációs vizsga I. (C) szint

„TRÉNER C" VIZSGA = MLSZ I. SZINTŰ EDZŐ VIZSGA 

VIZSGA HELYSZÍN

 • A szervező lovas létesítménynek rendelkeznie kell egy nyitott, vagy egy fedeles lovardával, amelyek legkisebb mérete 20 x 40 m, továbbá a Western Edzői Tanács (MLSZ) engedélyével westernlovas vizsga és/vagy oktatóhelyként.
 • Az oktatandó tanulókat (ló-lovas párost) a vizsgahelyszínnek kell biztosítania

 

VIZSGA FELTÉTELEI

 • Tagság olyan társadalmi sport-szervezetben (egyesületben, sportvállalkozásban, stb.), amely tagja az MLSZ-nek.
 • 18. életév betöltése
 • Elméleti és gyakorlati jártasság a western lovas sportban*
 • Kifogástalan jellembeli viselkedés**  
 • OKJ-s bizonyítvány a lovas sportban (pl.: Lovas sportoktatói-, lovas edzői-, lovas szakedzői, lovas tanár és szervezői, lovaskultúra oktatói. A lovastúra vezetői nem elfogadott!)
 • Teljes részvétel*** a vizsga előkészítő tanfolyamon
 • Elsősegély tanfolyam elvégzését igazoló kártya (jelenleg még csak ajánlott!)  
 • Long trail vizsga II. szintje****(csak ajánlott!) 

 

*Az elméleti és gyakorlati jártasságot a western lovas sportban a „versenymúlt" jelenti. Azaz a jelentkezőnek a jelentkezését megelőzően javasolt legalább 4 OB bajnokságon részt kellett vennie. És ajánlott a következő versenyszámok egyikében: w. horsemanship, trail, w. pleasure, reining.

A jelentkezéshez elégséges versenymúlt meglétét a szakág edzői tanácsa bírálja el.

 

** Erkölcsi szempontból minden edző vagy edzőjelölt kifogástalannak számít mindaddig, míg ennek ellenkezőjét egy, a western szakág hivatalos embere - a jelentkező valamely aktuális, vagy múltbéli cselekedetére hivatkozva - nem kérdőjelezi meg. A hivatalos személy lehet western bíró, western edző, szakági elnökségi tag vagy versenyrendező.)

 

***A „teljes részvétel" azt jelenti, hogy a rendezvényen a legelejétől a legvégéig személyes jelenléttel részt kell venni és egyáltalán nem lehet róla hiányozni, közben eltávozni!

 

****A Long trail vizsgáról bővebben a www.longtrail.hu oldalon olvashatnak!

 

ENGEDÉLYEZETT LOVAK:

 • 4 éves és idősebb lovak/pónik, melyek a kiképzési szintje az adott vizsga elvárásainak megfelelnek.
 • Vizsgánként és lovanként általában kettőnél több vizsgázót nem engedélyezett. Kivételes esetben vizsgánként és vizsgatárgyakként a vizsgabizottság engedélyezhet lovanként maximum két vizsgázót
 • A vizsgán szükséges a ló lóútlevelét bemutatni!
 • A vizsgázó a különböző típusú feladatokban (horsemanship, trail/reining) más-más lovon lovagolhat.
 • A vizsgázó a saját maga által hozott lovon/lovakon, vagy a vizsgahelyszínen, illetve máshonnan bérelt lovon/lovakon lovagolhat

 

VZSGA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM

 • Az előkészítő tanfolyam kötelező mindazok számára, akik részt kívánnak venni a „Tréner C"/ I. szintű edzői vizsgán.
 • Az előkészítő tanfolyamokat II. vagy III. szintű, vagy elismert külföldi edzők tarthatják.
 • A jelentkezőnek az előkészítő tanfolyamot nem kell feltétlenül ugyanazon a lovas helyen elvégezni, mint ahol később a vizsgát leteszi.
 • Az előkészítő tanfolyamon a résztvevők lovakkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudását mérik fel és szükség szerint kiegészítik, rendszerezik, javítják. A gyakorlat során a résztvevők lovaglási képességeinek, valamint annak felmérése folyik, hogy hogyan oktatnak.

 

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK

 • GYAKORLATI RÉSZ
 1. A lovaglás előkészítése közben a lóval való helyes bánásmód: A ló megfelelő kezelése (pl.: megközelítése/ megfogása és elengedése, vezetése, kikötése, ápolása, nyergelése, kantározása, lábszárvédők felszerelése, lóra szállás, lóról leszállás, heveder meghúzása, stb.) 
 2. Egy vizsgapálya bemutatása: a vizsgázóknak előre megadott „superhorse*"-hoz hasonló pályák közül kell egyet meglovagolnia.
 3. Legalább 2 tanuló lovas-oktatása: Egy-egy tanulót kell oktatni western alap feladatokra. A vizsgáztató kérése szerint lehet mind a kettőt ugyan arra a feladatra oktatni, illetve mind a kettőt külön-külön feladatokra!

  A vizsgakövetelmények részletezését lásd a mellékletekben: "C/...."! 

*superhorse= a superhorse egy az EWU (Első (Német) Western Szövetség) által kifejlesztett western versenyszám, amiben a ló és lovasa sokoldalúsága mérettetik meg.

A Superhorse lónak tudnia kell a trail, a w. pleasur, a western riding, valamint a reining összes elemét és azt a lovasával együtt tudni kell kiviteleznie!

 

ELMÉLETI RÉSZ

• Írásbeli 25 tesztkérdésből áll (Lásd a mellékletben!)

• A szóbeli rész (10-15 perc) a következőkből, vagy a következők valamelyikéből állhat:
o A ló viselkedéstana 
o A ló testtájai, mozgásának, küllemének értékelése
o Baleset megelőzés. A ló lószállítóra való felrakásának technikái.
o Lovaglás-oktatási ismeretek (beleértve sportpedagógiai és pszichológiai ismereteket)
o Szervezés: alapismeretek 
 az MLSZ és a szakágak felépítéséről, 
 a sportegyesület szerkezetéről és feladatairól, 
 a versenyzés feltételeiről,
 Versenyszabály ismeret. 
 Lovasetika irányelvei.
o Lótartási, takarmányozási, és az istállórendre vonatkozó ismeretek
o Állategészségügyi ismeretek 
o A sportot és/vagy a lovaglást érintő fontos törvényekről. Ide értve az állatvédelmi        törvény lovaglásra, lószállításra, lótartásara vonatkozó pontjainak ismereteit. 

 

LÓ ÉS LOVASÁNAK FELSZERELÉSE 

(megfelel az MLSZ Western Szakága szabálykönyvének)

 • LOVAS

Western kalap vagy kobak (EN 1384 európai szabvány)

Hosszú ujjú ing/blúz (feltűrt ruhaujj nincs engedélyezve), és hosszú nadrág

Western csizma vagy boka fölé érő western félcipő

A ruházatnak tisztának és rendezettnek kell lennie

Vízhatlan, praktikus öltözet viselete a vizsgán eső esetén megengedett.

Engedélyezett egyéb felszerelések

Western nyereg, kötelező

Kantárzat

A zabla típusa nincs a lovak korához kötve.

Megengedettek:

Kantár csikózablával, kétkezes lovaglással, nyitott szárakkal (Split Reins)

Hackamor (Bosal) kétkezes lovaglással. A szár zárt (Mecate). 

Kantár, feszítő zablával, egy kezes lovaglással. A szárak lehetnek nyitottak (Split Reins), vagy zártak    (Romal). 

Mindhárom kantártípusnak meg kell felelnie az MLSZ Western Szakága szabálykönyvének      felszerelésekre vonatkozó előírásainak!

Lábszárvédő/fáslik a horsemanship feladatokban megengedettek.

 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK

 • A vizsgázó lovagló képességeinek: ülésének, testtartásának és lovas tudásának értékelése a Western horsemanship versenyszám szerint, különös tekintettel az alábbiakra:
 1. Szártól független, egyensúlyban lévő, korrekt ülés
 2. Segítségadások milyensége
 3. A ló fölötti kontroll
 4. A feladatmegoldások pontossága

A w. horsemanship versenyszám részletes értékelési szempontjait és leírását lásd a mellékletben!

 • Pálya bemutatása, ami Trail és reining w. pleasure és w. riding elemekből áll:

Előre megadott pályák közül kell egyet bemutatni! A vizsgaszámot a mellékletben megadott szabályzat szerint értékelik, és az érvényes átszámítási kulcs szerint iskola jeggyé számítják át.

A versenyszám részletes értékelési szempontjait és leírását lásd a mellékletben!

 

OKTATÁS

A vizsgázó két tanítványt tanít egy oktatási egység alatt (ami kb. 15 perc), egy adott feladatra. Oktatásának személyre és lóra (ló-lovas párosra) szabottnak kell lennie, még akkor is, ha minden tanítványnak ugyan azt kell oktatni,

Az értékelésnél a következőket veszik figyelembe:

 • A tanítványok helyzetének elosztása a pályán
 • Nyelvhasználat (megfelelő kifejezések, szaknyelv használata) és az oktatás hangereje/érthetősége.
 • A feladat kitűzésének magyarázata (megértés/rész és végcélok)
 • Az oktatási egység felépítése (könnyűtől a nehézig)
 • Eszközök szükségszerű használata (pl. bóják, rudak, egyéb)
 • Az utasítások ló-lovas párosra szabása
 • Hibák felismerése és kijavítása
 • A lovasok motivációja, dicsérete, korrekciója

Az oktatás részletes értékelési szempontjait és elvárásait lásd a mellékletben!

 

VIZSGAEREDMÉNY

Elmélet: a szokásos iskolajegyek szerint értékelik 1-5-ig

Gyakorlat: A lovaglás vizsgaszámokat a mindenkori érvényes MLSZ/Western Szakága szabályzata szerint értékelik, és az érvényes átszámítási kulcs szerint iskolai jeggyé számítják át 1-5-ig.

 

Értékelés/osztályzat:

Az oktatás módját a szokásos iskolajegyek szerint értékelik 1-5-ig

Azok a vizsgázók, akik részt vesznek a vizsgán, a következő jegyeket kaphatják:

5,0 (nagyon jó)                                             

4,5 (jó és nagyon jó között)                          

4,0 (jó)                                                                      

3,5 (jó és közepes között)                             

3,0 (közepes)                                                

2,5 (közepes és elégséges között)               

2,0 (elégséges)                                             

1,0 (elégtelen)                                                          

 

Azok a vizsgázók, NEM FELELNEK MEG A VIZSGÁN, akik

 • a gyakorlati vizsgatárgyakban (lovaglás),
 • az elméleti vizsgán és
 • az oktatás során

nem érik el minden esetben legalább „elégséges"szintet.

 

 

 
PARTNEREK
weboldalkďż˝szďż˝tďż˝s, webdesign, weblapkďż˝szďż˝tďż˝s © 2008 Magyar Lovas szďż˝vetsďż˝g www.lovasszovetseg.hu