Keres�s

Rovatok
 
Versenyek
 
Verseny kiírások
 
Nyilvántartások
 
Western
 
Vezetőség
 
Nevezési lapok
 
Archívum
 
 
C/ Lovaglás értékelése
  1. számú melléklet:

A PÁLYÁK LOVAGLÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE  

 

A vizsgapályák elbírálása során két fő szempontot veszünk figyelembe:

a lovas képességeit: ülését, segítségadásainak minőségét, testtartását és lovas  tudását

            a pályák (pattern-ek) feladatainak megoldási minőségét

 

A lovas képességeinek (ülésének, segítségadásai minőségének, testtartásának és lovas tudásának) elbírálása a pályák (pattern-ek) feladatainak bírálata az MLSZ Western Szakága western horsemanship versenyszáma ide vonatkozó szabályzata alapján történik.

 

Tájékoztatásul:

 

A WESTERN HORSEMANSHIP VERSENYSZÁM IDE VONATKOZÓ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI:

A lovasnak a kijelölt feladatokat, nagyon finom segítségadásokkal nagyon pontosan és folyamatosan kell végrehajtani. Testtartásának korrektnek, egyensúlyban lévőnek kell lennie. Lovaglásában tükröznie kell a ló és lovas összhangját, harmóniáját.

Értékelésre kerül a lovas és a ló megjelenése, a lovas testtartása, az ülésbiztonsága, magabiztos fellépése és viselkedése.

 

1. A vizsga a következő manőverek, illetve feladatok kombinációiból állhat:

Adott pálya (PATTERN) egyénileg kell lelovagolni é a következő elemeket tartalmazhatja:

  • Lépés, ügetés, gyorsított ügetés egyenes vonalon, íven, kígyóvonalon
    Vágta, gyorsított vágta körön, egyenes vonalon
  • Kapun való áthaladás
  • Járórudakon való áthaladás ügetésben és vágtában
  • Hátraléptetés egyenes vonalon, és „L" alakban
  • Stop
  • Hátsó lábak körüli fordulatok
  • Egyszerű és/vagy sima ugrásváltás


2. A lovas megjelenése:

A lovasnak a nyeregben egyensúlyban és természetesen kell ülnie, és korrekt tartásban kell lovagolnia a feladattól és a ló jármódjától függetlenül. A lovasnak a nyereg közepén kell ülnie, lábait úgy kell tartania, hogy a vállak közepe, a csípő és a boka egy függőlegesen legyenek. A kengyelnek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a sarok lejjebb lehessen, mint a lábfej, a térd legyen enyhén behajlítva. A lovas hátának mindig egyenes, laza és rugalmas tartásban kell lennie. A merev hajlott hát büntető pontot von maga után. A vállak legyenek hátra állítottak, egyenesek. A fenék hátulja és a comb belső fele, az alsó lábszár a térdtől a vádli közepéig legyen finom kontaktusban a nyereggel. A lovas üljön a „zsebein". Lepontozás jár azért, ha a lábak túlságosan elöl, vagy hátul vannak. Az előre tolt lábak használata (például megállásnál) nem megengedett. A lábakat a kengyelbe, vagy úgy kell belehelyezni, hogy a csizma sarka érintse azt, vagy úgy, hogy a láb a kengyelben a talppárnán nyugodjon. A kengyelt csak a lábujjakkal tartani nem szabad, ezért pontlevonás jár. A lábfej legyen párhuzamos a lóval, vagy enyhén kifelé állítva. A boka legyen egyenes, vagy kicsit kifele fordított. Kengyel nélküli lovaglás esetén is ugyan ezek a szabályok érvényesek.

Az a lovas, aki az egész verseny alatt korrekt tartásban lovagol, jobb elbírálásban részesül.

Mind a kezeknek, mint a karoknak laza, könnyű tartásban kell lenniük, a felsőkart a törzzsel párhuzamosan kell tartani. A szárakat tartó kart pedig úgy kell behajlítani, hogy a könyöktől a ló szájáig egy egyenes vonalat alkosson. A lovas a másik kezét a másik keze tükörképeként könyökben behajlíthatja, vagy maga mellett lazán lelógatva hordhatja. A szabad kézzel tett túl sok mozdulat pont levonással jár. A csukló legyen laza, egyenes és a függőlegesen belül kb. 45 fokos szöget zárjon be. A szárat tartó kéz a nyeregszarv felett, illetve egy kicsit előtte helyezkedjen el. A lovas könnyű kontaktust tartson a ló szájával úgy, hogy a ló irányításához, csak minimális kézmozdulat legyen szükséges. A túl laza, illetve túl feszes szárhasználat rosszabb elbírálásban részesül.

A lovas a fejét tartsa egyenesen, előre néző tekintettel, illetve egy kicsit a mozgás irányába fordítva. A fej leszegése, vagy gyakran a kör közepe felé való fordítása, a vizsgáztató állandó figyelése, bámulása pontlevonással jár.

 

2. A ló megjelenése:

A ló esetében a bírálat alapja a kondíció, az általános állapot és az egészségi állapot. A ló megjelenése legyen tiszta, ápolt,  fitt és kondíciója a testalkatának megfelelő kell legyen. Pont levonással jár, ha a ló koszos, ápolatlan, kedvetlen, bágyadt, letargikus, lusta, sovány, flegmatikus vagy elcsigázott.

 

3. A lovaglás minősítésének (pontozásának) szempontjai: 10 pont

A vizsgázónak feladatát egyértelműen, pontosan, nyugodtan és megfelelő sebességgel kell végrehajtania. A nagyobb sebességet igénylőfeladatok esetén a nagyobb sebesség nehézségi foka (díjazása) nagyobb, de ez nem mehet a pontosság rovására. Pontlevonást kap az a lovas, aki lendület nélkül lovagol, akinek lova nem összeszedetten, ütemesen mozog. A lónak a lovas minimálisan látható, illetve hallható segítségeire azonnal, készségesen és biztosan kell reagálnia.

 

A lónak egyenesen, készségesen az előírt jármódban kell mozognia. A jármódok közötti átmeneteknek nyugodtnak és folyamatosnak kell lenniük és a feladatok készséges végrehajtása közben a lovas jelzésére a megadott helyen kell bekövetkezniük. Ha a ló egyenes vonalon mozog, fejének, nyakának és testének egy egyenes vonalat kell alkotnia, ha körön, vagy íven mozog, akkor a kör ívének megfelelően ívben befelé meghajolnia.

A kört szabályosan (kör alakban), a megadott méretben és helyen, az előírt sebességgel kell lovagolni. 

Az előírt feladatok lovaglása közben elkövetett durva hibák, mint például döntés, rudakra való rálépés, kapu elengedése, pályatévesztés, túl sok segítségadás, nem vezetnek kizáráshoz, de szigorúan leosztályazandók. A lóval való veszekedés, a ló bántalmazása, a felette való kontrol elvesztése viszont kizáráshoz vezet. 

 

A megállásnak azonnalinak, nyugodtnak és készségesen végrehajtottnak kell lennie, miközben a ló teste is egyenes marad.

A hátralépés, legyen nyugodt és készséges.

A fordulatoknak nyugodtnak, egyenletesnek kell lenniük. A hátulja körüli fordulatoknál a lónak a belső hátsó lába körül kell fordulnia, miközben az első lábak egymást kívülről keresztezik. Erősen leosztályozandó, ha a ló a fordulatok közben hátra lép és/vagy a külső hátsó lába körül fordul.

Az egyszerű ugrásváltás és az ugrásváltás a megadott helyen kell végrehajtani. Az egyszerű ugrásváltást a lépésbe, vagy ügetésbe való átmenet után 1-3 ütemen (strides) illetve 2-6 lépésen belül végre kell hajtani. Az ugrásváltás esetén a lónak elöl, és hátul egyszerre kell váltania. Minden váltást nyugodtan és időben kell végrehajtani.

 

4. Értékelés: A vizsgázót 0-5-ig terjedő, félpontos léptékű skálán osztályozzák.

Maximálisan 5-ös adható a ló és lovas általános megjelenésére - a testtartást, a szárkezelést, a megfelelő western ruházatot, az általános megjelenést és még a tiszta, ápolt felszerelést is beleértve.

Maximálisan 5-ös adható a feladatot pontos precíz végrehajtására.

 

5. Hibák: a hiba lehet kicsi, nagy és durva. A vizsgáztató dönti el a hiba fokát az elkövetett hibák gyakorisága, és mértéke alapján A kicsi hiba nagy hibaként, a nagy hiba durva hibaként értékelendő, ha gyakran előfordul.

 

6. A lovas és a ló megjelenésére, viselkedésére vonatkozó hibák:

Túl nagy, slampos, piszkos, rosszul hordott ruha, vagy kalap

Ápolatlan, rosszul nyírott, rossz kondícióban lévő ló

Rossz, vagy nem megfelelő nyereg

Merev, nem természetes test-, kéz-, láb-, fejtartás

Ferde válltartás, a kezek egyenesen és nem könyökben meghajlított tartása

Helytelen ülésmód, a lábak túlságosan elől, illetve hátul tartása

Túlzott szár, vagy láb segítség

A szárak túl hosszú, túl rövid, vagy nem egyforma tartása, vagy egyéb módon nem megfelelő tartása

Félre tartott, túl sokat forgatott fej

A lovas lefele nézve a ló jármódját figyeli, vagy előre billen Stop közben

A vizsgáztató „bámulása"

A ló ellenszegül a szárnak és a lovas segítségeinek

 

7. A lovas és a ló megjelenésére, viselkedésére vonatkozó durva hibák:

A ló megérintése

A nyeregszarv, vagy a nyereg más részének megfogása

Segítségadás kantárszár végével

Sarkantyú segítség a heveder előtt

A ló szemmel látható engedetlensége, mint pl. kirúgás, harapás vagy bakolás, ágaskodás, csapás a mellső lábakkal, egy akadálytól való menekülés, elhátrálás

Folyamatosan túl mélyen, vagy túl magasan hordott fej

Folyamatosan szárak mögött menni

Túl sok szájtátogás

A ló sokszor előre kihúzogatja a szárat a ló a lovas kezéből

 

8. A feladatokra vonatkozó hibák:

Ellenszegülés maximum kétszer

Nem megfelelő jármód

Lassú, srég hátralépés

A sebességkontrol elmulasztása

A feladat nem pontos végrehajtása, durva átmenetek

Habozás (felesleges késlekedés) egy feladat közben

A ló, fejét állandóan félre tartja egyenes mozgás, vagy Stop, vagy hátralépés esetén

Nem szabályos kör, kivállazás a körből, íveből

Durva, nem egyenes Stop, a ló felemeli a lábát Stop közben

Hátulja körüli fordulat közben a ló nem tartja a belső, hátsó lábát a földön, vagy az első lábával belülről keresztez, vagy nem teljes 2 fordulatot tesz

 

9.  A feladatokra vonatkozó durva hibák:

Pályatévesztés: a versenyfeladat kihagyása, vagy nem az előírt manőver végrehajtása, nem előírt sorrendben, vagy irányban való feladat végrehajtás, jármód kihagyás, ...stb.

Nem előírt (=plusz) manőverek végrehajtása, mint például:

(a)       a hátraléptetésnél az előírtnál, több mint 4 lépéssel (2 stride) több hátralépés

(b)       több mint 90°-os elfordulás

Durva engedetlenség, ellenszegülés, pl. ágaskodás, kirúgás, bakolás, kaparás, mellső lábbal csapás

A jelzések, akadály felborítása, illetve a jelzés rossz oldalán való lovaglás

Harmadik ellenszegülés (ugyanannál, vagy különböző akadályok, pl. kapu, járórudak esetén).

A kapu elengedése, a kapu egy részének földre ejtése

Spin esetén, ¼ fordulattal több fordulat végrehajtása

Ha vágtába való beugratáskor a ló vágta helyett fél körön át, vagy az aréna fél hosszán keresztül üget

 

10. Kizárást, elégtelen osztályzatot jelentenek: (a kizárt vizsgázó, nem teljesítheti az edzői vizsgát!)

Durva veszekedés a lóval, a ló bántalmazása

A ló feletti kontroll elvesztése ami irányíthatatlansághoz és a manőver elvégzésének meghiúsításához vezet

Leesés

Tiltott felszerelések használata


ÁTSZÁMÍTÁSI KULCSOK AZ EDZŐI VIZSGÁKHOZ

 

A lovas lovaglási képességeinek értékelése:

 

5,0 (nagyon jó)                       (Kiváló lovaglás, tökéletes testtartás és segítségadás. A pálya gyors, pontos és szabályos teljesítése.)

4,5 (jó és nagyon jó között)    (Általánosan kiváló lovaglás, tökéletes testtartás és segítségadás. Valahol kicsi hibával a vizsgázó megjelenésben, viselkedésben, vagy a pálya végrehajtásában.)

4,0 (jó)                                    (Jó lovaglás, megfelelő testtartás és segítségadások. A megjelenésben vagy a segítségadások során egy kis hibával. A feladatok pontos végrehajtása kis hibával, de általánosságban jól teljesített pálya.)

3,5 (jó és közepes között)      (Jó lovaglás, megfelelő testtartás és segítségadások. A megjelenésben vagy a segítségadások során több kis hibával. A feladatok pontos végrehajtása több kis hibával, de általánosságban jól teljesített pálya.)

3,0 (közepes)                          (Közepes lovaglás, megfelelő testtartás és segítségadások. A vizsgázó megjelenésben vagy a segítségadásai során egy nagyobb és több kis hibával. A feladatok végrehajtása egy nagyobb és több kis hibával teljesített pálya.)

2,5 (közepes és elégséges között)    (Közepes lovaglás, éppen megfelelő testtartás és segítségadások. A vizsgázó megjelenésben vagy a segítségadásai során több nagyobb és több kis hibával. A feladatok végrehajtása több nagyobb és több kis hibával teljesített pálya.)

2,0 (elégséges)                      (Elégséges lovaglás, testtartás és segítségadások. A vizsgázó megjelenésben, segítségadásai során vagy a feladatok megoldásakor sok nagyobb és sok kis hibával, vagy egy súlyos hibával.)     

1,0 (elégtelen)                        (Ha a vizsgázó nyilvánvalóan alkalmatlan a lovaglásra és súlyos hibát követ el a bemutatója során.)

 
PARTNEREK
weboldalkďż˝szďż˝tďż˝s, webdesign, weblapkďż˝szďż˝tďż˝s © 2008 Magyar Lovas szďż˝vetsďż˝g www.lovasszovetseg.hu