Keres�s

Rovatok
 
Versenyek
 
Verseny kiírások
 
Nyilvántartások
 
Western
 
Vezetőség
 
Nevezési lapok
 
Archívum
 
 
Edzői Tanács

WESTERN-EDZŐI SZABÁLYZAT

MLSZ Western Szakág 

 

1.         A WESTERN EDZŐI TESTÜLET (továbbiakban: Testület) TAGJAI

A Testület tagja minden olyan western edző (továbbiakban edző), aki a Magyar Lovas Szövetség által regisztrált, érvényes licenccel rendelkezik.

A Testület joga: Javaslattétel és véleményalkotás szakmai kérdésekben

A Testület tagjai közül a Tanács tagjainak megválasztása 

 

2.         A TESTÜLET LEGMAGASABB FÓRUMA AZ EDZŐI TANÁCS (továbbiakban: Tanács)

A Tanács tagja lehet minden testületi tag (edző)

A Tanács létszáma  4 fő.

 

2011-ben:

név

fő feladatkör

telefon

e mail

Istenes Csilla

elnök, delegált

30/995 66 55

icranch@icranch.hu

Csontó Zoltán

szervezés

70/319 3465

csonto.zoltan@lovaselet.info

Károly Attila

marketing

30/6989477

karolyatti@gmail.com

Sárffy Tamás

nemzetközi kapcsolatok

70/6328399

appaloosa@appaloosa.hu

 

A Tanács tagjai elnököt választanak maguknak.

A Tanács tagjainak megbízatása 3 évre szól. Amennyiben valamely Tanács tag nem fizeti be az aktuális évre az edzői licenszét, akkor a licensze kifizetésére való felszólítás után 2 hét múlva  automatikusan kizárásra kerül a tanácsból és új testületi gyűlést kell összehívni, amin helyette mást választanak.

A Testület a tanácsi megbízottakat indokolt esetben visszahívhatja.

A Tanács évente legalább négyszer tanácskozik.

A tanácskozás történhet személyes jelenléttel, vagy e mailen való egyeztetéssel. De min. évente egyszer személyes jelenléttel kell, hogy megtörténjen, aminek időpontja január 01 és február 15 közé esik. Az e mailen való egyeztetést minden esetben olvasási visszaigazolás kéréssel kell elküldeni és minden értesített félnek vissza kell igazolnia, hogy megkapta azt!

A Tanácsot össze kell hívni, ha azt a Testület tagjainak egyharmada az elnöknél írásban kéri és megindokolja, vagy a Szakág elnöke ezt szükségesnek tartja.

A Tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Testület minden javaslatát a Tanácshoz kell benyújtani. Csak a Tanács jóváhagyásával léphetnek életbe az edzői rendeletben változások. 

Ha a edzői Tanácsban nem lehet egyetértésre jutni, a következő rendkívüli egybehívott edzői Testületi gyűlés egyszerű többséggel dönt.

 

3.         A WESTERN EDZŐI TANÁCS FELADATA ÉS HATÁSKÖREI:

A Tanács feladata a regisztrált, érvényes licenccel rendelkező edzők nyilvántartása, érdekképviselete.

A Tanács elnöke a mindenkori edzői megbízott.

Szervezi az edzők képzését és továbbképzését.

Egységes elvek alapján tematikát, minősítési rendszert, vizsgakérdéseket dolgoz ki, az edzők képzése, továbbképzése, éves edzői licencszerző vizsgáztatása, minősítése érdekében.

Éveként ellenőrzi az edzői nyilvántartást, bele értve a hivatalos OKJ-s képzések (utólagos) elvégését. (Ez utóbbit csak 2012-ig kell bele írnunk, mert utána okafogyottá válik!)

Kapcsolatot tart az Oktatási Bizottsággal és figyelemmel kíséri munkáját.

Engedélyezi az akkreditált gyakorlati, szakmai táborok, továbbképzési helyek és vizsgáztató helyek múködését. 

Folyamatosan ellenőrzi az akkreditált gyakorlati, szakmai táborok, továbbképzési helyek és vizsgáztató helyek munkáját,

Kijelöli és felkéri az edzői képzések szakmai vizsgáztatóit, továbbképzési helyeket és azok edzőit, és a vizsgáztató helyeket

Az edzői licenc díjakat évenként felülvizsgálja és a módosításról javaslatot tesz a szakbizottságnak.

Szervezi a magyar western edzők nemzetközi kapcsolatait

 

4.         A KÖTELETŐ ÉVES EDZŐI TESTÜLETI GYŰLÉSEK

A Testület évente legalább egyszer rendes ülést tart

A kötelező rendes Testületi gyűlést, január 1 és február 15 között kell megtartani.

A rendes ülések közötti időszakban a testület egyébként akkor is ülésezhet, amikor a feladatok ezt szükségessé teszik. E mailen való egyeztetéssel, vagy személyes jelenléttel.

További rendkívüli edzői Testületi gyűléseket lehet összehívni 15 napos határidő betartásával. Ekkor az edzői Testület legalább 30%-a kell, hogy kezdeményezze a gyűlést.

Az edzői Testületi éves gyűléseket a Tanácsnak kell összehívnia: E mailben megküldött meghívót kell eljuttatnia az összes hivatalban levő edzőnek, legalább 15 nappal a közgyűlés előtt.

Az edzői Testületi gyűlés akkor határozatképes, ha az szabályosan lett összehívva, és a jelenlevők az edzői Testület legalább 50%-át képviselik.

Ha nincs meg az 50%, akkor a meghívóban feltüntetett új időpontban - akár aznapra - összehívott gyűlés lesz határozott képes.

Minden gyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az ülési időszak után egy héten belül minden edzőnek e mailen ki kell küldeni és fel kell tenni a szakág hivatalos oldalára.

A kora tavaszi évi rendes ülés napirendje:

  • A Tanács előző évi évértékelő beszámolójának megvitatása, elfogadása, vagy elvetése
  • Az éves képzési, továbbképzési terv elfogadása
  • A továbbképzések költségtervének elkészítése, a szakbizottság elé terjesztésre
  • A bizottság éves feladatmegosztásának elkészítése
  • A rendkívüli bizottsági napirendjére az annak összehívását kezdeményezők tehetnek javaslatot.

 

5.         EDZŐI LISTÁRÓL VALÓ FELFÜGGESZTÉS, KIZÁRÁS

Az éves licensz díj határidőre való be nem fizetése az edzői listáról való automatikus felfüggesztést von maga után. Befizetési határidő: aktuális év március 1.

Amennyiben a listáról lekerült edző később befizeti az éves regisztrációs díját, akkor a befizetést követően azonnal visszakerül a listára.


A edzői listáról való kizárásról egyéb esetekben az Edzői Tanács (ET) dönt.

A kizárás előtt a Tanácsnak egyezetnie kell a döntését a szakág szakbizottságával! 

 

 

 
PARTNEREK
weboldalkďż˝szďż˝tďż˝s, webdesign, weblapkďż˝szďż˝tďż˝s © 2008 Magyar Lovas szďż˝vetsďż˝g www.lovasszovetseg.hu