Keres�s

Rovatok
 
Versenyek
 
Verseny kiírások
 
Nyilvántartások
 
Western
 
Vezetőség
 
Nevezési lapok
 
Archívum
 
 
C/ Pedagógia, sportpszichológia elméleti kérdések

 Sportpedagógia és pszichológia szerepe a lovassportban

  western edzői vizsgakérdések 2011 


Elméleti kérdések: sportpedagógiából


1. Ön szerint, hogyan jelennek meg a pedagógia elvei lovas életben és az oktatásban?
kulcsszavak:
- pedagógia, pedagógiai elvek pl.: lépésről, lépésre való haladás, egyszerűbbtől az összetettebb feladatok felé, visszacsatolás, értékelés, korrekció), elmélet és gyakorlat egységessége,
- oktatás, nevelés,
- sportpedagógia fogalma, miért fontos a pedagógia sportban?
- a különböző korosztályokkal folytatott munka sajátosságai, előnyök, hátrányok, nemek közötti különbségek, ló-lovas előképzettsége, kitűzött célok, helyszín sajátosságainak figyelembevétele, stb.)
Mondjon példákat a saját területéről!

2. Hogyan, milyen módszerekkel tanít meg egy új feladatot tanítványának?
Mik lehetnek a tanításának elvei, módszerei?
kulcsszavak:
- pedagógiai módszerek: előadás, magyarázat, bemutatás, bemutattatás pl. másik lovassal, önálló saját próbálkozás, saját próbálkozás állandó segítséggel
- pedagógiai elvek: lépésenként haladva az egyszerűtől az összetettebb felé, könnyűtől a nehezebb felé, pozitív megerősítés szerepe, összefüggések megláttatása, problémák a feladatok elsajátításánál, korrekciók alkalmazása, motiváció jelentősége,
- pedagógiai munkaformák: egyéni, vagy csoportos oktatás, vagy „kurzus jellegű" oktatás formájában folyik-e az oktatás?
- Mozgástanulás elvei: mozgás elképzeltetése, modellezése / egyszerű és összetett feladatok, könnyebbtől a nehezebb felé elve, a feladat durva kivitelezése, majd a finomított kivitelezése a visszajelzés fontossága, stb.)
Mondjon példákat a saját területéről!

3. Szükségesnek tartja-e korrigálni és motiválni tanítványát az edzéseken? Indokolja meg a válaszát!
kulcsszavak: a feladatok pontos megfogalmazása, jó és egyértelmű kommunikáció edző - tanítvány - ló viszonyában, visszajelzés fontossága, a feladat értékelése, korrekció fogalma, mikor jó/rossz a korrekció, mikor, mit és hogyan kell korrigálni?
Mondjon példákat a saját területéről!


4. Ön hogyan értékeli tanítványa teljesítményét?
kulcsszavak: teljesítmény fogalma, rövid, közép és hosszú távú célok (edzésterv), az elért eredmények értékelése: milyen legyen az értékelés, mikor jó/rossz az értékelés, pozitív és negatív kritika, mikor, hol, kit és hogyan értékelhetünk, stb.)
Mondjon példákat a saját területéről!

 

Elméleti kérdések: sportpszichológiából


1. A hétköznapi életben és a sportban is gyakran befolyásolnak minket a pszichológia elvei. Ön szerint, hogyan tudjuk alkalmazni ezeket az elveket a lovas életben és az oktatásban?
kulcsszavak: pszichológia, sportpszichológia fogalmai: énkép, önértékelés, gondolkodás (pozitív és negatív is), kommunikáció, kommunikációs problémák, empátia, bizalom, tolerancia, tisztelet, döntési képesség, konfliktuskezelés, hatékonyság, szorongás, félelem, stressz, siker és kudarc tűrés és hatásai, ezek felismerése és kezelése önmagunkban és tanítványainknál,
Mondjon példákat a saját területéről!

2. Kapcsolatok a sportban I.
Milyennek képzeli el ön a „jó edzőt"?
kulcsszavak:
- ki lehet edző: végzettség, emberi tulajdonságok,
- kommunikáció és viselkedés, nonverbális jelek értelmezése, korosztályok sajátosságai, kommunikáció, kommunikációs problémák és azok kezelése,
- edző feladatai, jogai, kötelességei, döntései, és mi nem a feladata pl: barátság, lelki tanácsadás, konfliktuskezelés a környezettel stb.), edző mint vezető, mire kell különösen figyelnie: kommunikáció, az edző szerepe a közösségben: edző, legyen példakép
- motiváció: motiváció fogalma, mi tud motiválni? cél, célok megfogalmazása, kitűzése a sportban, hatékonyság, eredményesség, siker, sikerélmény fogalma, kudarc, kudarc tűrés fogalma, problémái stb.)
Mondjon példákat a saját területéről!


3. Kapcsolatok a sportban II.
Milyennek képzeli el ön a „jó tanítványt"?
kulcsszavak:
- a tanítványok/versenyzők feladatai, jogai, kötelességei, és mi nem feladata a tanítványoknak, - elvárások (edző és tanítványok részéről),
- nevelési elvek: bizalom, őszinteség, tisztelet, türelem, igazságosság, csapatszellem, kapcsolati problémák edző és tanítványai között: pl: generációs, tekintélybeli, elkötelezettségbeli, nemek közti, stb.)
Mondjon példákat a saját területéről!

 

4. Milyen probléma helyzetek adódhatnak a lovassportban?

- kommunikáció és információ átadás problémája:
kulcsszavak: kommunikáció fogalma (verbális, nonverbális kommunikáció szerepe), milyen legyen kommunikáció edző és tanítványa között, a sport területén és azon kívül, mikor optimális, hibák, problémák a kommunikáció során, a visszajelzés fontossága)
- Stressz és annak kezelése:
(kulcsszavak: stressz fogalma, pozitív és negatív hatásai általában, önmagamra, a lovamra, mi okozhat ilyen helyzetet, hogyan kezelhetőek a stresszhelyzetek a lovassportban pl: teljesítmény, versenyzés, versenyhelyzet, edző, tanítvány, külvilág nyomása, közösségi problémák, stb.)
- Konfliktus helyzetek: (edző -tanítvány- ló + a környezet viszonyában)
kulcsszavak: konfliktus, milyen konfliktusok lehetnek, és azok miből adódhatnak, elkerülhetők-e ezek a helyzetek, hogyan tudjuk ezeket kezelni: kommunikáció, empátia, igazságosság, türelem, visszacsatolás, probléma megoldási technikák: probléma azonosítása, megoldása, külső segítség igénybevétele)
- Krízis helyzetek és azok kezelése:
kulcsszavak: krízis, krízis helyzet pl: sérülés, baleset, mit tegyünk feltétlenül, mit ne tegyünk ilyen esetekben, családi problémák, konfliktusok és azok hatásai a sport teljesítményre, tudjon-e ezekről az edző, bele avatkozhat-e, adhat-e tanácsot, hogyan kezelje ezeket a helyzeteket?)
Mondjon példákat a saját területéről!

 

 

Értékelési szempontok az elméleti kérdésekhez:

• elméletben szereplő szakkifejezések ismerete, használata,
• lovas (westernlovas) szakkifejezések ismerete, használata,
• fogalmak értelmezése, magyarázata,
• a kérdések értelmezése, abban szereplő probléma felismerése, megoldási javaslatok,
• odaillő, szemléletes példákat tud-e mondani az egyes témákhoz,
• kommunikáció a vizsgáztatókkal,

 

 

Összeállította: Meszlényi Zsuzsa 

 

 
PARTNEREK
weboldalkďż˝szďż˝tďż˝s, webdesign, weblapkďż˝szďż˝tďż˝s © 2008 Magyar Lovas szďż˝vetsďż˝g www.lovasszovetseg.hu