Keres�s

Rovatok
 
Versenyek
 
Verseny kiírások
 
Nyilvántartások
 
Western
 
Vezetőség
 
Nevezési lapok
 
Archívum
 
 
C/ Edzői vizsga elmélet
Az EDZŐI VIZSGA szóbeli része (10-15 perc) a következőkből, vagy a következők valamelyikéből állhat:
(A vizsgázónak a megadott 8 pont közül kell egyet húznia és arról általánosságban, röviden, lényegre törően kell tudnia beszélnie! A cél az általános lovas ismeretek (lovas alapműveltség) meglétének ellenőrzése, nem pedig a megadott témák mélységében való kibontása!)

1. A ló viselkedéstana
Pl.:
tudni kell, hogy a lovaglás szempontjából mit jelent, hogy a ló:
ménesben (csoportosan) élő állat
menekülő (zsákmány) állat
tudni kell, hogy a lovaglást, egyáltalán a lóval való kommunikációt hogyan befolyásolja a ló:
táplálkozási ösztöne
menekülési reflexe
ménesösztöne
emlékező képessége, kombinatórikai képessége, ...stb.

2. A ló testtájai, mozgásának, küllemének értékelése
Tudni kell egy lovat (ez lehet a vizsgázó lova is!) küllemében elbírálni abból a szempontból, hogy mennyire alkalmas a westernlovaglásra, illetve a westernlovaglás valamely sportágára.
A testalakulás megítélése, azaz a küllemi bírálat főbb szempontjai:
• Egészségi állapot
• Fajtajelleg, típus
• Alkat, konstitúció
• Kondíció
• Mozgásbírálat

3. Baleset megelőzés
Tudni kell, hogy a lovaglás, illetve a loval való egyéb kommunikációk során melyek a leggyakoribb balesetforrások, és hogyan lehet azokat elkerülni!
Különös tekintettel a következőkre:
Megfelelő ruházat, védőruházat (kobak, kemény felsőrészű lábbeli, megfelelő talpú lábbeli, ...stb.)
A ló mellett tartózkodás szabályai
A ló menekülőállat mivolta
A rangsor kialakításának/rivalizálásnak a veszélyi
Gyűrű és egyéb kiegészítők viselése, rágógumi, alkohol
Lovardai kresz betartása
Lovastudás felmérése

4. Lovaglás-oktatási ismeretek (beleértve sportpedagógiai és pszichológiai ismereteket)

Az edzői vizsga szerves része a pedagógiai ismeretek. Ennek során a jelöltnek számot kell adnia arról, hogy pedagógiai és pszichológiai ismeretei alapján alkalmas a tanítványai gyakorlati foglalkoztatására, képzésére, a versenyre való felkészítésére, nevelésére.
Ehhez elengedhetetlenül szükséges megfelelő szintű pedagógiai és pszichológiai ismeret birtoklása és az abban való gyakorlati jártasság. A tanítványokkal való foglalkozás megkívánja, hogy az edző maga is hordozza az általa deklarált értékeket; a sport, ezen belül különösen a lovassport és a lovak szeretetét, a másik ember tiszteletét, megbecsülését, a türelmet.
Az az edző, akinek tanítványai vannak, a szakmai ismeretek átadásával párhuzamosan nevelői tevékenységet is folytat. E nevelői tevékenység során képesnek kell lennie a különböző nevelési helyzetek, szituációk megoldására is!


5. Szervezési alapismeretek
az MLSZ és a western szakágak felépítéséről
a sportegyesület szerkezetéről és feladatairól,
a sportnak a társadalomra gyakorolt hatásáról
a versenyen való indulás feltétele az MLSZ western szakágában
a sportot és/vagy a lovaglást érintő fontos törvényekről. Ide értve az állatvédelmi törvény lovaglásra, lószállításra, lótartásara vonatkozó pontjainak ismereteit
Versenyszabály ismeret
Lásd a western szakág versenyszabályzatát!
Lovasetika irányelvei
Az MLSZ által ajánlott Irányelveket lásd az „Irányelvek"-ben!

6. Lótartási, takarmányozási, istállórendre vonatkozó ismeretek
Ismerni kell az legalapvetőbb tartásformák jellemzőit és hogy mely lovak számára ajánlott! legelős tartásmód, futóistálló, csoportos kifutós tartás, egyedi istállózás, állásos tartási forma)
Ismerni kell a lovak szükségleteit! (levegő, fényigény, ivóvíz, abrak, illetve szálastakarmány, istálló belmagassága, ajzata, egyéb méretei, ...stb.)
Ismerni kell a takarmányok, takarmánykiegészítők jellemzőit, ajánlott adagját.
Ismerni kell a helyes takarmányozás elveit.
Ismertesse a saját istállójánban álló istállórendet!udnia kell

7. Állategészségügyi ismeretek
A vizsgázónak ismernie kell
A legfontosabb lóbetegségeket
Az élettani alapértékeket (testhőmérséklet, pulzusszám, légzésszám, ...stb.)
Fel kell ismernie a beteg és/vagy sánta lovat!
Tudnia kell, hogy mit láthat el maga és milyen esetekben kell állatorvost hívnia!
Tudnia kell, hogy mit kell tartalmaznia az istálló patikának!

8. A ló lószállítóra való felrakásának technikái
A vizsgázónak ismertetnie kell legalább egy technikát!


 
PARTNEREK
weboldalkďż˝szďż˝tďż˝s, webdesign, weblapkďż˝szďż˝tďż˝s © 2008 Magyar Lovas szďż˝vetsďż˝g www.lovasszovetseg.hu