Keres�s

Rovatok
 
Versenyek
 
Verseny kiírások
 
Nyilvántartások
 
Western
 
Vezetőség
 
Nevezési lapok
 
Archívum
 
 
Közgyűlés 2008.02.01. jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Amely készült 2008.02.01. napján a Magyar Lovas Szövetség Western Szakágának közgyűlésén, 6035 Ballószög, II. körzet 52. szám alatt, a Silverado Crazy Cowboy Club Westernlovas Sportegyesület helyiségében.

 

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven felsorolt MLSZ egyesületi képviselők és meghívottak, érdeklődők.

 

Az ülést Szalontai Zoltán, a szakbizottság (a továbbiakban SZB) tagja nyitotta meg, üdvözölte a jelenlévőket. Javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Előbbinek Sebők Juditot, utóbbiaknak Botos Zsoltot és Dobos Jánost javasolta. A jelenlévők mindhárom személyt elfogadták a jelölt szerepre. A jelöltek elfogadták a jelölésüket.

 

Szalontai Zoltán megkérdezte, hogy a jelenlévők egyetértenek-e azzal, hogy ő vezesse a közgyűlést. A jelenlévők egyhangúlag beleegyeztek ebbe.

 

Szalontai Zoltán ismertette a meghívóban előzetesen felvetett napirendi pontokat, s megkérdezte, hogy javasol-e valaki egyéb napirendi pontot is. A jelenlévők egyhangúan megszavazták a napirendi pontokat, új javaslatot Istenes Csilla tett, aki az SZB tagjainak feladatkörét, felelősségi területét és beszámoltatásuk módját javasolta megbeszélni. Ez a pont is bekerült az elfogadott napirendbe.

 

Napirendi pontok:

 

 1. 2008-as versenyzési rendszer, versenyzési feltételek, versenyszabályzat módosítások
 2. Rajtengedély vizsga lebonyolításának menete, időpontjai
 3. Bíróképzés megszervezése, időpontok
 4. Versenynaptár véglegesítése
 5. Tisztségviselők beszámoltatása, feladatok számonkérése
 6. Elnök szabályos megválasztása

 

A jelenlévők közös megegyezés szerint a fenti sorrendben tárgyalták a napirendi pontokat.

 

1.      napirendi pont

A 2008. évi versenyzési rendszer, versenyzési feltételek, versenyszabályzat módosítások

 

Szalontai Zoltán ismertette az egybegyűltekkel a szlovák versenyszervezési rendszert, melyet kisebb változtatásokkal követendőnek javasolt. Részletes vita bontakozott ki, melynek során a szavazásra jogosultak egyhangúan elfogadták a következő javaslatot:

 

A western országos bajnokság végeredménye az év elején kiírt, tetszőleges számú versenyen gyűjtött pontok összesítése alapján alakul ki. Az SZB minden év elején, a versenyszezon kezdete előtt (2008-ban 2008.04.15-ig) a hozzá írásban (levél, fax, e-mail) bejelentett versenyeket három különböző osztályba rangsorolja:

 

 

 

 1.  
  • A osztályú verseny

Ezek a legrangosabb versenyek, melyeken 3x-os pontszámok kerülnek kiosztásra. Itt minden versenyszámban (trail, w.pleasure, w.horsemanship, pole bending, barrel racing, team penning, ranch sorting, roping) és minden versenyzői osztályban (gyerek, novice youth, youth, novice amateur, amateur, open) ki kell írni versenyt. A verseny szervezőjének az MLSZ WSZ által meghatározott szigorú feltételeket (pályákra, technikai eszközökre, szerviz szolgáltatásokra, stb. vonatkozó előírások) maradéktalanul teljesíteni kell. Ezeken a versenyeken csak az MLSZ-ben regisztrált, rajtengedélyt tett versenyzők és csak sportlóként regisztrált lovak indulhatnak és szerezhetnek bajnoki pontot.

 

 1.  
  • B osztályú verseny

Ezeken a versenyeken 2x-es pontszámok kerülnek kiosztásra. Itt nem kötelező minden versenyszámban (trail, w.pleasure,w.horsemanship,pole bending, barrel racing, team penning, ranch sorting, roping) és minden versenyzői osztályban (gyerek, novice youth, youth, novice amateur, amateur, open) kiírni versenyt. A verseny szervezőjének az MLSZ WSZ által meghatározott kevésbé szigorú feltételeket (pályákra, technikai eszközökre, szerviz szolgáltatásokra, stb. vonatkozó előírások) kell teljesíteni. Ezeken a versenyeken csak az MLSZ-ben regisztrált, rajtengedélyt tett versenyzők és csak sportlóként regisztrált lovak indulhatnak és szerezhetnek bajnoki pontot.

 

 1.  
  • C osztályú verseny

Ezeken a regionális illetve „házi” versenyeken 1x-es pontszámok kerülnek kiosztásra, de csak az MLSZ regisztrált versenyzői részére, és csak akkor, ha a versenyszámokat az MLSZ WSZ versenyszabályzata alapján rendezik és bírálják el. Itt sem minden versenyszámban (trail, w.pleasure,w.horsemanship,pole bending, barrel racing, team penning, ranch sorting, roping) és minden versenyzői osztályban (gyerek, novice youth, youth, novice amateur, amateur, open) kell kiírni versenyt. A verseny szervezőjének az MLSZ WSZ által meghatározott minimális feltételeket (pályákra, technikai eszközökre, szerviz szolgáltatásokra, stb. vonatkozó előírások) kell csak teljesíteni. Ezeken a versenyeken is csak az MLSZ-ben regisztrált, rajtengedélyt tett versenyzők és csak sportlóként regisztrált lovak kaphatnak pontszámot, de ezeken a versenyeken az MLSZ-ben nem regisztrált, rajtengedélyt nem tett versenyzők, valamint a sportlóként nem regisztrált lovak is rajthoz állhatnak. Az ő eredményük természetesen nem számít bele az MLSZ WSZ által szervezett országos bajnokság eredményébe, de hatással van a regisztrált versenyzők eredményére. (Pl. ha egy nem regisztrált lovas végez az első helyen, s egy regisztrált a másodikon, akkor az utóbbi csak a 2. helyért járó bajnoki pontot kapja meg.)

 

A jelenlévők a Szalontai Zoltán által ismertetett szlovák versenyrendszerből kiindulva elfogadták azt a javaslatot is, hogy a bajnokság pontszerző versenyein elért eredmények alapján minősülni lehessen egy év végi, a szezont lezáró ún. Magyar Western Derby-re, amely jelentős pénzdíjas versenyként kerül megrendezésre. A szabályzatban az SZB-nek ki kell még dolgoznia, hogy milyen módon történik a minősülés. (mennyi pont, milyen eredmények szerint?)

 

Szintén Szalontai Zoltán vetette fel, hogy többen panaszkodtak a westernlovasok közül, hogy nem tudnak rajthoz állni amatőr státuszban, mert nincs saját lovuk, bérlovakon lovagolnak. Számukra vagy a youth vagy az open osztályok voltak csak elérhetőek, de ezekben nem indultak el, mivel nem volt esélyük a „profibb” lovasokkal szemben. A jelenlévők megállapodtak abban, hogy az amatőr státuszt akként módosítják, hogy oda minden olyan felnőtt lovas besorolható, aki hivatásszerűen nem lovagol be lovat, nem edz lovasokat díjazás ellenében, nem bíráskodik westernlovas versenyeken anyagi térítés ellenében, illetve 2 éven belül nem kapott anyagi térítést semmilyen jogcímen belovaglásért, edzősek vezetéséért, illetve western versenyeken való bíráskodásért.

 

A jelenlévők a szakág elsődleges feladatának a versenyzői létszám növelését, azon belül pedig elsősorban az utánpótlás (gyerek, youth, novice) osztályok létszámának emelését tartják. Szalontai Zoltán ismertette azt az elképzelését, hogy egy lóval több ifjúsági versenyző is versenyezhessen. A jelenlévők elfogadták ezt a javaslatot is, s a szabályzatot úgy módosítják, hogy egy ló több ifjúsági versenyzővel is rajthoz állhasson.

 

Ennél a napirendi pontnál Kurcsics István elmondta, hogy előrehaladott tárgyalások folynak a Chevrolet márka forgalmazójával, aki szponzorként – amennyiben erre a verseny rendezője igényt tart - elvállalná a versenyek hangosítását.

 

Felmerült, hogy miben számíthatunk az MLSZ támogatására, s miben nem. Mindenki egyetértett abban, hogy az MLSZ-től nem várható semmiféle közvetlen – pláne anyagi – támogatás, különösen rövidtávon nem. Ki kell használnunk az MLSZ által a WSZ irányába tanúsított szabadságot, azaz egy ideig még engedjük a 0-s sütésű lovak regisztrálását normál tarifáért. Magunknak kell majd kiharcolnunk az MLSZ és a magyar lovas társadalom elismerését, azt a rangot, hogy végre hivatalosan is, minden fórumon és médiában ismertessünk el 8. szakágnak, s kapjuk meg mindazt a jogot, amit a többi szakág. Ennek érdekében a szakág elnöke lobbizzon az MLSZ elnökénél, főtitkáránál! Építsen kapcsolatokat nemzetközi szervezetek illetve a társ szakágak tisztségviselői irányába!

 

Az A, B, C osztályú versenyek követelményrendszerét Szalontai Zoltán már előre kidolgozta, s ígéretet tett rá, hogy az anyagot véleményezésre elküldi a jelenlévőknek e-mailben, s a közösen elfogadott feltételrendszer kerül beépítésre a szabályzatba. Az ötleteket, véleményeket Sebők Judit titkár részére kell elküldeni, ő rendszerezi, s körözteti, hogy mindenki megkapja.

 

2.      napirendi pont

Rajtengedély vizsga lebonyolításának menete, időpontjai

 

Istenes Csilla elmondta, hogy az MLSZ felelőseivel már hosszú idő óta együtt dolgozik az egységes rajtengedély vizsga kidolgozásán. Személyesen ő dolgozta ki és készítette el – német és amerikai minták alapján – a rajtengedély vizsga speciális westernes részeit. Ez a munka gyakorlatilag befejeződött, nyomdakész. Hamarosan hozzáférhető, megvásárolható az elméleti rész anyaga írásos formában.

 

Istenes Csilla ismertette, hogy a vizsgarendszer három részből áll majd:

·        általános elméleti vizsga (minden szakágnak közös: lóismeret, általános lovas műveltség)

·        speciális western elméleti vizsga (western specifikus tudnivalók, stb,)

·        gyakorlati vizsga (egyszerű, western pleasure, trail és reining elemekre épülő feladatsor lovaglása)

 

Istenes Csilla elmondta, hogy a reining szakág többszörös megkeresésre sem reagált arra a felvetésre, hogy együtt bonyolítsuk-e velük a vizsgákat? A jelenlévők eldöntötték, hogy nem várnak tovább, s maguk intézik a saját vizsgarendszerüket.

 

Szalontai Zoltán elmondta, hogy felkérte Wolfgang Schmidtet, az NRHA-Austria elnökét, hogy vállalja el a vizsgabiztos szerepét. Személyét az MLSZ elnökével és főtitkárával is egyeztette, őt az MLSZ elfogadta.

 

Rajtengedély vizsga kitűzött időpontok:

2008. március 29.

2008. április 5.

2008. április 12.

 

Helyszínek: 2 alkalommal valószínűleg az El Bronco Ranch ad otthont a vizsgának, egy alkalommal pedig Pető Zoltán szervezi meg Budapest vonzáskörzetében.

Az utóbbi helyszín még pontosítást igényel, Pető Zoltán elkezdi a szervezési előkészületeket.

 

3.      napirendi pont

Bíróképzés megszervezése, időpontok

 

A jelenlévők rendkívüli fontosságot tulajdonítanak a hazai nemzeti westernlovas bírói kar megteremtésének. Ezért bíróképző kurzust szerveznek az évad előtt.

A bíróképzés három hétvégén kerül megrendezésre. Istenes Csilla beszélt is már Schmidt úrral, s egyeztették a szakmai elképzeléseket.

 

Elméleti oktatás, versenyek közös bírálata videóról és gyakorlati lovaglás elbírálása lesz a képzés menete. A harmadik alkalommal vizsga letételére kerül sor. A kiképzett bírók magyar western versenyeken bíráskodhatnak, mint nemzeti bírók.

A képzés díja 3 héten belül kialakul. Szalontai Zoltán tárgyalt már az árról Wolfgang Schmidt-el, s kifejezetten kedvező árat kapott, de a végleges teljes költség megállapításához még a technikai feltételeket és a helyet biztosító helyszínekkel is tárgyalni kell. Eddig nagyjából 10 bírójelölt jelezte érdeklődését.

 

Bíróképző kurzus kitűzött időpontok:

2008. március 29-30.

2008. április 5-6.

2008. április 12-13.

 

Helyszínek: 2 alkalommal az El Bronco Ranch ad otthont a kurzusnak, egy alkalommal pedig Pető Zoltán szervezi meg Budapest vonzáskörzetében. Az utóbbi helyszín még pontosítást igényel, Pető Zoltán elkezdi a szervezési előkészületeket.

 

 

4.      napirendi pont

Versenynaptár véglegesítése

 

Jelenlévők eddig az alábbi rendezvényekről tudnak, illetve ezek osztályba sorolását végezték el:

 

2008.05.01-02.           Silverado Ranch, Ballószög                  A osztályú verseny

2008.05.17.                Buffalo Ranch, Lajosmizse                   C osztályú verseny, Kupasorozat

2008.05.31-06.01.      Vácrátót                                              C osztályú verseny, Kupasorozat

2008.06.07-08.           Akasztó                                              A osztályú verseny

2008.06.14.                Bugyi                                                  C osztályú verseny, Kupasorozat

2008.07.26.                Göd                                                    C osztályú verseny, Kupasorozat

2008.08.01-03.           Közép-Európa Kupa                           A osztályú verseny

2008.08.16-17.           Halászi                                    C osztályú verseny, Kupasorozat

2008.08.19.                Szentes                                               B vagy C osztályú verseny

2008.08.12-14            El Bronco Ranch, Soltszentimre           A osztályú verseny

 

Szalontai Zoltán felvetette, hogy a Derby-nek például a hortobágyi Epona Lovasközpont adhatna helyet. Erről már tárgyalt is Finta Gáborral, a fogathajtók szövetségi kapitányával, aki támogatásáról biztosította az elképzelést. A dolog azonban még csak kezdeti tárgyalási szakaszban van, további egyeztetések szükségesek. Jelenlévők elképzelhetőnek tartották a helyszínt, ha nem kerül plusz költségbe a szakágnak illetve a versenyzőknek. Szalontai Zoltán folytathatja a tárgyalást a hortobágyiakkal.

 

A szakág vezetői várják további versenyhelyszínek jelentkezését, bekapcsolódását a versenysorozatba. Az SZB kidolgozza versenyrendezési feltételeket, s minden olyan versenyhelyszínt elfogad az országos bajnokság helyszíneként, amely teljesíti azokat.

 

5.      napirendi pont

Tisztségviselők elszámoltatása, feladatok számonkérése

 

Ezt a napirendi pontot elnapolták a jelenlévők, mert nem állt rendelkezésre elegendő idő a tárgyalására.

 

6.      napirendi pont

Elnök szabályos megválasztása

 

Az első, alakuló közgyűlésen nem került sor elnök megválasztására, mivel mindenki úgy tudta, hogy azt a megválasztott SZB tagok választják meg maguk közül szakbizottsági ülésen. Erre sor is került, a tagok Szalontai Zoltánt választották meg elnöknek. De kiderült, hogy ez nem szabályos eljárás volt, az MLSZ szabályzatának nem felelt meg, mivel a közgyűlésnek kell elnököt választani. Ezért e napirendi pont keretében az elnökválasztást szabályosan le kellett bonyolítani. Szalontai Zoltán és Dörnyei József kerültek fel a jelölőlistára, mindketten elfogadták a jelölést. A szavazás során Szalontai Zoltán tartózkodása mellett a többi szavazásra jogosult Szalontai Zoltánra adta a voksát, így a Western Szakág elnöke Szalontai Zoltán lett.

 

A közgyűlést ezután Szalontai Zoltán berekesztette.

 

 

 

--------------------------------------------                            --------------------------------------------

Botos Zsolt, hitelesítő                                                  Dobos János, hitelesítő

 
PARTNEREK
weboldalkďż˝szďż˝tďż˝s, webdesign, weblapkďż˝szďż˝tďż˝s © 2008 Magyar Lovas szďż˝vetsďż˝g www.lovasszovetseg.hu